Tag Archive | stiinta

Teorema lui GÖDEL

Teorema lui  GÖDEL = dacă un sistem axiomatic este suficient de bogat pentru a produce ceva ca matematica, atunci acesta nu va putea fi niciodată demonstrat ca fiind consistent. Mai mult, un asemenea sistem va fi mereu incomplet. În 1931 , o lucrare germană, „Despre propoziţiile indecidabile din Principia Mathematica şi ale sistemelor înrudite între ele” de Kurt Gödel  a […]

Ştiinţa e putere?!

”Un edificiu multiform — acesta este templul ştiinţei. Cu totul diferiţi sunt oamenii care îi trec pragul, şi diferite sunt forţele sufleteşti care i-au condus spre templu. Câte unul se îndeletniceşte cu ştiinţa având sentimentul plăcut al capacităţii sale intelectuale superioare; pentru el ştiinţa este exerciţiul potrivit care va trebui să-l ajute să trăiască intens şi să-şi satisfacă ambiţia; în templu […]

Primele fabrici: de plăci de gramofon și de măsuri şi instrumente de cântărit

În 1872, pe B-dul Cuza 72, lua fiinţă, la Brăila, „Prima fabrică română de măsuri şi instrumente de cântărit”, a lui T. Theodorescu. La sfârşitul sec. XIX, fabrica continua să funcţioneze, diversificându-şi activitatea. Gloria România, prima fabrică de plăci de gramofon din România, a fost înregistrată pe 17 mai 1912, la Secţia I a Tribunalului Brăila. […]

Clasificarea științelor

Nu există o clasificare a științelor universal acceptată; această clasificare depinde de multe aspecte. Multe discipline reprezintă o combinație între diferite domenii de cercetare și astfel nu pot încadra exact într-o clasificare.Se conturează însă 3 mari categorii: ştiinţe fizice, ştiinţele vietii şi ştiinte sociale.Printre ştiinţele fizice  se află: astronomia, chimia, fizica, ştiinta computerelor şi ştiinţele […]

Definitia stiintei

      Stiința (din lat. scientia = cunoaștere) se refera la: investigarea sau studiul naturii  prin observațieși rationament sau suma tuturor cunoștințelor acumulate în urma acestei cercetări. Există diferite înțelesuri ale „științei”: Potrivit empirismului, teoriile științifice sunt obiective, verificabile empiric, și sunt predicții ale rezultatelor empirice care pot fi confirmate sau infirmate prin falsificabilitate. În contrast […]