Tag Archive | vocabular

Dicţionar de termeni(A-HA)

Arhetip = modelul iniţial după care se execută o lucrare, mai ales manuscris original după care se fac copii; concept care desemnează modelul prim originar, ideal al obiectelor sensibile, considerate care prezentări imperfecte şi copii ale sale, fiecare din modulii ancestrali universali ai intuiţiei şi ai intelectului(după Platon); desemnează calitatea de originalitate. Anarhetip = un mecanism de creaţie,  ce evită într-un […]